Přání Marie Novákové

10.09.2018 20:30

Milí Marielláčci, moje širší sborová rodinko.  

Přeji Vám šťastný vstup do nového školního roku, ať se vše daří tak, jak si přejete. Budete mi chybět, ale vím, že jste v dobrých rukou a  těším se na brzké shledání a poslech nových songů při některém nejbližším koncertu. Ať se práce daří a přináší radost Vám i Vašim sbormistrům.

MN