SBOROVÁ DÍLNA PLZEŇ-OLBERNHAU 15.-17.3.2018

21.03.2018 05:51

Máme za sebou velkou akci - Sborovou dílnu Plzeň - Olbernhau 2018. Přes všechny peripetie, které jsme s přípravou měli (a bylo jich opravdu požehnaně),  vše nakonec dopadlo skvěle, naši hosté byli nadšeni, z koncertu jsme jistě měli všichni radost. Chci poděkovat za spolupráci Vám, rodičům, za to, jak jste se hezky o německé děti postarali. Bez Vaší pomoci bychom něco takového vůbec nebyli schopni zorganizovat. Velké poděkování patří také sborovým dětem, které byly ukázněné a musely zvládnout repertoár v poměrně krátkém čase (zde mám na mysli zejména sborové nováčky). Rádi jsme v programu uvítali i skvělé sólistky, malé tanečnice a orchestr Little Band. Nechci zapomenout ani na své nejbližší spolupracovníky, kolegy, kteří se angažovali jak na poli hudby, tak na poli organizačním, na členy výboru Rady rodičů, kteří odvedli velký kus práce, a samozřejmě - obrovský dík patří ředitelství školy, které akci podpořilo, jakož i sponzorům, jejichž jména jsme uvedli v programu a pozvánkách. Prosím p.uč.třídní, aby také ocenili práci dětí, které nám pomáhaly v organizaci celé akce jako pomocní pořadatelé.  Mám velkou radost, že se zkrátka "podařilo." Velký dík ještě jednou Vám všem.   

Vaše  Marie Nováková