Smutná zpráva

24.04.2016 10:02

Dozvěděla jsem se, že nás navždy opustil pan Tomáš Sak, hudební skladatel, dědeček Martina Kubíka, našeho bývalého člena. Kdo ho znal, prosím, věnujte mu tichou vzpomínku a popřejte mu klidné spočinutí tam někde "nahoře". Upřímnou soustrast za celou Mariellu současnou i bývalou jeho rodině.