Mgr. Marie Nováková, sbormistryně,

Mgr. Hana Bezděková, klavíristka