Informace o nás

Jak vznikl název našeho sboru?

V roce 1995 jsme při návratu z  vystoupení tehdy ještě školního sboru naší školy ve Finsku  byli nuceni udělat 8-mi hodinovou přestávku v Berlíně a tam se zrodil název Mariella podle trajektu, kterým jsme cestovali. Cesta trajektem trvala víc jak 15 hodin a všichni jsme byli rádi, když jsme dorazili na pevninu. Bylo to dost těsně po havárii trajektu Estonia. Možná z vděku, že nás Mariella dovezla bezpečně, se zrodil název sboru. Podívejte se na ukázku, jak sbor zpíval tehdy – ti zpěváčci zachycení v ukázce jsou dnes maminky a tátové od rodin. Dívka, která sbor doprovází na klavír, je v současné době výborná klavíristka, působící v Praze - Boženka Englerová. 

 

Repertoár

Repertoár sboru je široký, zahrnuje skladby prakticky všech slohových období a různých žánrů. Sbor často spolupracuje se současnými skladateli, zejména západočeskými, jejichž skladby uvádí v premiérách a mnohé z nich byly sboru přímo věnovány. Pořádá pravidelné zimní a jarní koncerty, na něž zve jiné dětské i mládežnické sbory z Čech i zahraničí. Sbor rovněž reprezentuje město Plzeň i v celostátních soutěžích a přehlídkách. 


Koncertoval v řadě zemí Evropy, v roce 2004 se sboru dostalo cti reprezentovat Českou republiku v Radě Evropy ve Štrasburku při příležitosti vstupu naší země do Evropské unie. Dosavadním největším zahraničním projektem sboru byl zájezd do USA v r. 2002.